• Algemene voorwaarden
 • Aanmelden nieuwsbrief
 • Privacy verklaring Loyalty2be

  Loyalty2be hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij met jullie toestemming. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Loyalty2be. Je dient ervan bewust te zijn dat Loyalty2be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites of social media die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van je gegevens.

  Het Privacy Statement kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

  Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je met ons contact opnemen via info@loyalty2be.com of bel ons op 06-21438314.

  Wie zijn wij? Wij zijn Loyalty2be: een dochterbedrijf van evenementenbureau Events2be. Wij zijn gevestigd aan Fonteinkruid 6C, 3931 WX in Woudenberg. Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30210011.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? Waarom? en hoe lang? Onderstaand een overzicht welke persoonsgegevens wij verwerken voor welk doeleinden. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Per doeleinde is de bewaartermijn omschreven.

  Onze nieuwsbrief: Deelnemers worden bij ons aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, deze verzenden wij op onregelmatige basis. Hiervoor gebruiken wij je voornaam, achternaam en e-mailadres. De nieuwsbrief versturen wij via MailChimp. KLIK hier voor de privacy policy van MailChimp. Wij bewaren deze gegevens zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kun je je in iedere mail uitschrijven. Onze mobiele event website: Bij sommige events komt het voor dat wij een mobiele event website maken. Deze maken wij met Momice. KLIK hier voor de privacy policy van Momice. Wij bewaren deze gegevens tot 5 weken na het event. Daarna worden alle gegevens verwijderd.

  Persoonsgegevens: Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Voor het verwerken van de gegevens die via contactformulieren worden ingevuld, een contact/offerte aanvraag via telefoon of mail, gebruiken wij Excel. Wanneer je gegevens met ons deelt via bovenstaande kanalen geef je ons toestemming om je te mogen benaderen of om je gerichte informatie te sturen. Gegevens die wij verwerken zijn: naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer, geslacht, e-mail, identiteitsgegevens (indien er gereisd wordt), diëten, bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Indien de persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt kunnen we geen contact opnemen. Wij bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar. Tenzij anders wettelijke vastgelegd.

  Foto en videomateriaal: Er wordt door onze medewerkers, (professionele) fotografen en videoprofessionals soms beeldmateriaal gemaakt. Dit beeldmateriaal kunnen ingezet worden voor drukwerk en digitale communicatie vanuit Loyalty2be.

  Sollicitaties: Door het versturen van een sollicitatie ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Loyalty2be. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. We bewaren de gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens volgens de sollicitatiecode voor 4 weken bewaard, hierna worden de gegevens verwijderd. Tenzij wij uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd om je gegevens langer te bewaren met het oog op toekomstige werkgelegenheidskansen, dan bewaren wij je gegevens voor maximaal één jaar.

  Freelancer: Door het versturen van een freelance sollicitatie ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Events2be. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij bewaren de gegevens voor een freelance samenwerking voor maximaal één jaar.

  Cookies: Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd en opgeslagen. Deze cookies kunnen door zowel Events2be als andere partijen waarmee wij samenwerken geplaatst worden (alleen met onze toestemming). Events2be gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoeken van Events2be geen cookies ontvangt. Bekijk onze Cookie Policy voor meer informatie over Cookies.

  Verwerkersovereenkomst: Met bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat. Wij werken uitsluitend samen met partijen die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en waar wij een goede ervaring mee hebben.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@loyalty2be.com of bel naar 033-8886770.

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Loyalty2be, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in ons bestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loyalty2be.com. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.