• Algemene voorwaarden
 • Aanmelden nieuwsbrief
 • Algemene voorwaarden
  Loyalty2be spaarprogramma


  Definities
  Loyalty2be: Het bedrijf Loyalty2be.
  De programma afnemer: De klant van Loyalty2be die een spaarprogramma heeft afgenomen bij Loyalty2be. Tevens de organisatie / persoon die jou als spaarder heeft uitgenodigd om deel te nemen aan de spaaractie.
  De spaarder: De deelnemer die genodigd is door Loyalty2be of haar opdrachtgever en deelneemt aan het spaarprogramma.


  Algemeen
  Door deel te nemen aan het spaarprogramma van Loyalty2be, bevestig je de mAlgemene Voorwaarden zoals hier weergegeven en de Privacyverklaring te aanvaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld of voor het laatst gewijzigd 01-02-2020 en gelden vanaf 01-02-2020.


  Deelname aan spaarprogramma Loyalty2be
  Enkel natuurlijke personen die genodigd worden door Loyalty2be of de programma afnemer, kunnen deelnemen aan het Loyalty2be spaarprogramma. Je ontvangt een uitnodigingsmail waarmee je je kunt registreren, waarna je na inloggen je puntensaldo kunt bekijken in jouw persoonlijke pagina. Jouw gespaarde punten kun je verzilveren voor producten en belevingen die geboden worden in het spaarprogramma. Om deel te kunnen nemen als spaarder dient de deelnemer zich aan te melden op de website op uitnodiging van Loyalty2be / de programma afnemer.


  Sparen van punten bij Loyalty2be
  Punten spaar je door te voldoen aan de actievoorwaarden die opgesteld worden door de programma afnemer. De programma afnemer is verantwoordelijk voor deze actievoorwaarden en de toebedeling van punten, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden bij Loyalty2be.

  De programma afnemer houdt Loyalty2be op de hoogte van het puntensaldo van hun spaarders, Loyalty2be verwerkt dit in het systeem. Aan fouten in het puntensaldo kunnen geen rechten ontleend worden.

  Spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor contant geld, maar zijn enkel toepasbaar op de producten en belevingen die in het spaarprogramma zichtbaar zijn. Het is op dit moment niet mogelijk om extra punten bij te kopen, je kunt deze alleen sparen door te voldoen aan de actievoorwaarden van de betreffende programma afnemer. Het is tevens niet mogelijk om de punten over te dragen aan een ander. Mocht je een idee hebben voor een product of beleving die niet in het spaarprogramma staat, kun je deze voorstellen aan de programma afnemer. Wie weet komt dit product of deze beleving ook in het spaarprogramma te staan.

  Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog of dat er anderszins misbruik gebruik gemaakt wordt van de punten, kan Loyalty2be of de programma afnemer de spaarder uitsluiten van deelname, sparen van spaarpunten en/of weigeren spaarpunten om te zetten tot een product of beleving uit het spaarprogramma. Tevens heeft Loyalty2be het recht om in zo’n geval aangifte te doen bij de politie.


  Levering producten / belevingen

  Bij een geslaagde bestelling ontvang je per mail een orderbevestiging. Controleer deze altijd op volledigheid. Mocht hier iets niet in kloppen of heb je geen orderbevestiging ontvangen, neem dan contact op met info@loyalty2be.com. Wat betreft levertijden van gekozen producten en belevingen zijn wij afhankelijk van de betreffende leveranciers en tevens van het betreffende vervoersdiensten. We zullen je per e-mail op de hoogte houden wanneer de gekozen producten/belevingen verzonden zijn richting het gekozen afleveradres. Levertijden zijn nimmer fataal tenzij dit met Loyalty2be uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


  Retouren en garanties op producten / belevingen
  Het is helaas niet mogelijk om een gekozen product of beleving te retourneren. Overweeg vooraf dus goed voor welke producten / belevingen je je punten wilt inzetten! Gebreken dienen bij ontvangst direct schriftelijk en telefonisch te worden gemeld bij Loyalty2be. Loyalty2be zal deze klacht vervolgens bespreken met de betreffende vervoerder of leverancier. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Loyalty2be is niet aansprakelijk voor ingeschakelde derden. Ook niet in geval van mogelijk schending van licenties, octrooien of andere rechten van derden.


  Aansprakelijkheid

  Loyalty2be besteedt veel zorg aan de organisatie omtrent het spaarprogramma en de communicatie rondom het spaarprogramma. Prijswijzigingen / aantal punten per product of beleving, zullen worden aangepast wanneer nodig. Het kan voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten, van welke aard dan ook, kunnen geen enkele verplichting voor Loyalty2be doen ontstaan. Alle aanbiedingen door Loyalty2be kunnen door haar worden herroepen, uiterlijk binnen 5 dagen na acceptatie. Opschorting of verrekening door de spaarder of programma afnemer is nimmer toegestaan.

  Loyalty2be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of mislopen van Loyalty2be punten als gevolg van een technische storing.


  Beëindigen van deelname
  Zowel Loyalty2be als de opdracht afnemer zijn gerechtigd het Loyalty2be spaarprogramma te beëindigen. Spaarders zullen hierover ten minste twee weken van tevoren op de hoogte gesteld worden per e-mail. In het geval van beëindiging van het spaarprogramma zullen de gespaarde punten deze twee weken nog geldig blijven en kunnen op bekende wijze worden ingewisseld.


  Wijzigingen in het spaarprogramma en de Algemene Voorwaarden

  Loyalty2be is gerechtigd het spaarprogramma en/of de bijbehorende Algemene Voorwaarden gedeeltelijk te wijzigen in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke bepalingen die daarvoor relevant zijn.


  Persoonsgegevens

  Bij deelname aan het spaarprogramma van Loyalty2be worden persoonsgegevens verwerkt. In onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Bij deelname aan het spaarprogramma ga je akkoord met de wijze waarop wij omgaan met je persoonsgegevens.


  Overmacht

  In geval van overmacht is Loyalty2be nimmer aansprakelijk en worden haar verplichtingen opgeschort. Eventueel daardoor extra te maken kosten komen voor rekening van de programma afnemer.


  Toepasselijk recht/bevoegde rechter

  Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wanneer Loyalty2be zaken doet met een buitenlandse (rechts)persoon, is uitsluitend de rechtbank bevoegd van de vestigingsplaats van Loyalty2be. De buitenlandse (rechts)persoon stemt daar op voorhand mee in.


  Contact

  Voor vragen met betrekking tot het Loyalty2be spaarprogramma kun je contact opnemen met Loyalty2be.

  Loyalty2be, handelend onder de naam/namen: Loyalty2be

  Vestigings- & bezoekadres:
  Fonteinkruid 6c
  3931 WX Woudenberg

  Telefoonnummer: 06 214 38 314
  E-mail: info@loyalty2be.com
  KvK-nummer: 73757616 te Utrecht
  Btw-identificatienummer Nederland: NL8596.53.912.B01

   

   

  Privacy verklaring Loyalty2be

  Loyalty2be hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Loyalty2be. Je dient ervan bewust te zijn dat Loyalty2be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites of social media die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van je gegevens.

  Het Privacy Statement kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

  Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je met ons contact opnemen via info@loyalty2be.com of bel ons op 06 214 38 314.

  Jouw persoonsgegevens
  Welke persoonsgegevens verwerken wij? Waarom? en hoe lang? Onderstaand een overzicht welke persoonsgegevens wij verwerken voor welk doeleinden. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Per doeleinde is de bewaartermijn omschreven.

  Het spaarprogramma: Spaarders worden bij ons door de programma afnemer aangemeld met voornaam, achternaam en e-mailadres. Dit zijn de gegevens die we gebruiken in het spaarprogramma en ook alleen maar gebruiken voor het spaarprogramma zelf of communicatie omtrent het spaarprogramma. Je vult vervolgens zelf je persoonlijke gegevens aan wanneer jij een adres invult waarop jij je beloning wilt ontvangen. Deze gegevens zullen wij ook alleen gebruiken t.b.v. het versturen van de beloning naar het betreffende adres. We maken een verzendlabel aan met de doorgegeven adresgegevens, zodat jij vervolgens je beloning kunt ontvangen. Naast de betreffende vervoerder verstrekken wij verder jouw gegevens niet aan derde partijen.  Jouw gegevens staan in het spaarprogramma opgeslagen zolang je staat ingeschreven in het spaarprogramma.

  Cookies: Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd en opgeslagen. Deze cookies kunnen door zowel Loyalty2be als andere partijen waarmee wij samenwerken geplaatst worden (alleen met onze toestemming). Loyalty2be gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoeken van Loyalty2be geen cookies ontvangt.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@loyalty2be.com of bel naar 06 214 38 314.

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Loyalty2be, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in ons bestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loyalty2be.com We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.